Privacy- & cookie beleid

PRIVACYBELEID – NL

Forever Running, gevestigd aan Aartsdijkweg 107, 2676 LE, Maasdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.foreverrunning.nl
Aartsdijkweg 107, 2676 LE, Maasdijk

Persoonsgegevens die wij verwerken

Forever Running verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@foreverrunning.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Forever Running verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Forever Running analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Forever Running volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– Forever Running verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Forever Running neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Forever Running) tussen zit. Forever Running gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: #use_explanation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Forever Running bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period

Delen van persoonsgegevens met derden

Forever Running verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Forever Running gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Forever Running gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Forever Running en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@foreverrunning.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Forever Running wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Forever Running neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@foreverrunning.nl

COOKIEBELEID – NL

WAT IS EEN COOKIE?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker wanneer deze een website bezoekt, zodat bij latere terugkeer op die website deze gebruiker kan worden geïdentificeerd, de voorkeuren van de gebruiker kunnen worden vastgelegd, en het gebruik van de website kan worden geanalyseerd.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE?

FOREVER RUNNING maakt op haar website gebruik van cookies.

Noodzakelijke cookies
Deze zijn strikt noodzakelijk voor de werking van een website. Zonder deze cookies kan een website niet goed functioneren. Daarom vragen wij u met betrekking tot deze cookies niet om uw uitdrukkelijke toestemming.

Functionele cookies
Deze dienen ter verbetering van de functionaliteit van de website. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die onthouden welke inhoud u eerder op deze website heeft bekeken of welk e-mailadres en wachtwoord u heeft gebruikt bij de registratie tijdens een vorig bezoek.

Analytische cookies
Deze cookies verschaffen ons statistische informatie over het gedrag van de gebruikers op ons portaal. Deze cookies dienen niet ter identificatie van de gebruiker, omdat de verzamelde informatie anoniem van aard is en uitsluitend is bedoeld ter verbetering van de webpages en het surfen door het portaal; zij dienen tevens voor het registreren van gebruiksstatistieken, zoeksnelheden, activiteiten op de website, enz. De website maakt gebruik van het gratis analyse-instrument Google Analytics. Als u meer informatie wenst, kunt hier verder lezen.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

WIE MAAKT GEBRUIK VAN DE COOKIES?

De via de cookies verkregen informatie ten behoeve van een goed beheer van deze website wordt verzameld en verwerkt door Forever Running, met zetel te Aartsdijkweg 107, 2676LE, Maasdijk met e-mailadres info@foreverrunning.com.

HOE KUNT U COOKIES UITSCHAKELEN?

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de configuratie van uw webbrowser aan te passen. Als u dit echter doet, is het mogelijk dat de website voor u niet meer volledig functioneel zal zijn. Afhankelijk van de gebruikte browser kan de manier van instelling variëren. Op de volgende pagina’s leest u hoe u cookies kunt verwijderen:

Firefox – https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7

PRIVACY POLICY – ENG

At Forever Running, we are aware of the users’ concern for privacy. This privacy policy describes the personal data collected or generated (processed) when the user makes use of the website at www.foreverrunning.nl (the “Website”), how the users’ data is used and under what legal basis, to whom it is communicated, for how long it is kept and the rights and options that are made available to the Website users with regard to the use that they make of their personal data. The measures adopted to protect the security of the collected personal data and the manner in which the users can get in contact with us to inform themselves about our practices on privacy matters are also described.

Data controller
We hereby inform you that the data you provide to Forever Running will be included in a file owned by you/that Forever Running is the controller of, with address at Maasdijk, Aartsdijkweg 107, 2676 LE in The Netherlands and e-mail address info@foreverrunning.nl

The legal basis of the processing of your data is your consent and, if applicable, the execution of the contractual relationship. Thus, the Website user expressly, voluntarily and unequivocally consents to the inclusion of all their personal data provided to Forever Running through the Website, e-mail, blogs or social networks of Forever Running in the files that Forever Running owns and is the controller of, as well as to the processing of all their personal data for the purposes described in the following sections of this Privacy Policy and subject to the terms and conditions set out in it. Our practices on privacy matters may vary in the countries in which we operate for the purpose of reflecting the local practices and legal requirements.

COOKIES POLICY – ENG

WHAT ARE COOKIES?

Cookies are small text files that are stored on a user’s device when that user visits a website, so that if the user returns later, the website can, for example, identify the user, remember the user’s preferences, or analyze how the user makes use of the website.

WHAT COOKIES DO WE USE?

Forever Running uses Cookies on its website.

Essential Cookies
These are strictly necessary for the functioning of a website. Without them, a website cannot function correctly. For this reason, we do not ask for your explicit consent in relation to these cookies.

Functional Cookies
These are used to improve the website’s functionality. These include, for example, cookies that remember which contents you have previously viewed at this website, or the email address and password you provided when you signed up during a previous visit.

Analytical Cookies
These provide us with statistical information about how users are making use of our portal. These cookies do not allow users to be identified, since the information they gather is anonymous and will only be used to improve the web pages and the browsing experience on the portal, or to compile usage statistics, improve the speed of searches, measure activity on the website, etc. This website uses the free web analysis tool Google Analytics. If you would like more information you can find it here.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

WHO USES THE COOKIES?

Information obtained using Cookies in order to allow proper management of this website will be collected and processed by FOREVER RUNNING, which has its registered address at Aartsdijkweg 107, 2676 LE Maasdijk, The Netherlands, and the email address info@foreverrunning.com.

HOW CAN I DEACTIVATE THE COOKIES?

You can adjust the settings on your browser to decline the use of Cookies. However, if you do this you may not be able to use the website in a fully operational manner. The settings you must apply in order to do this may vary depending upon which browser you use. You can find a series of instructions for eliminating cookies at the following links:

Firefox – https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7